top of page

Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad: a, zákonnost, korektnost a transparentnost; b, účelové omezení; c, minimalizace údajů; d, přesnost; e, omezení uložení; f, integrita a důvěrnost a toto jsme schopni doložit (odpovědnost). Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme. Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

 

Shromažďované osobní údaje

 

Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici.

 

APPSISTO s.ro. shromažďuje různé druhy osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby):

 

  • OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, IČO/RČ, adresa, telefon, kontaktní email) shromažďujeme za účelem udržení obchodnícho vztahu a fakturace po dobu 10 let

  • OSOBNÍ ÚDAJE O POTENCIONÁLNÍCH ZÁKAZNÍCÍCH Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, kontaktní email) shromažďujeme za účelem dalších nabídek po dobu 2 let

  • OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ (= ZÁKAZNÍCÍ, KTEŘÍ SE SHROMAŽDUJÍ V NAŠÍ APLIKACI) Jsme poskytovatelem služby informační společnosti. V aplikaci jsou sbirané osobní údaje, které si naši zákazníci nadefinovali (jméno, příjmení, telefon, kontaktní email, případně další). Účely, prostředky zpracování a dobu uchování těchto údajů určuje majitel aplikace. I tyto osobní údaje chráníme, nepřistupujeme do nich a dále je nevyužíváme.Veškeré opravy/ mazání těchto osobních údajů provádíme jen na písemný pokyn zákazníka.

  • OSOBNÍ ÚDAJE O DODAVATELÍCH Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, IČO/RČ, adresa, telefon, kontaktní email) shromažďujeme za účelem udržení obchodnícho vztahu a fakturace po dobu 10 let

  • NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA Na naší webové stránce používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim stránkám. Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

 

Údaje o poloze uživatele

Mobilní aplikace průběžně měří polohu uživatele na pozadí i v aktivním stavu. Tato funkce je pro účely geofance. Vstoupí-li uživatel do předem definované zóny, je informován pomocí push notifikace. Účel funkce geofance je pro krizové situace jako jsou náhlé události přírodního i jiného rázu. Dále je funkce využívána pro kulturní dění ve smyslu veřejných akcí jako festivaly, veletrhy, městské akce. Data o poloze uživatele nejsou nijak shromažďována a výpočet vstupu do zóny je realizován na straně mobilního telefonu.

Sdílení osobních údajů

S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné. Sdílíme je tedy pouze s třetími stranami, které zde uvádíme:

 

  • Naše organizace sdílí nezbytné osobní údaje: jméno, přijmení … Finanční úřad

 

Instituce a vynucovací orgány

 

APPSISTO s.r.o. osobní údaje zveřejní v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

 

 

Ochrana osobních údajů

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození. Veškeré dotazy spojené s ochranou sobních údajů Vám zodpovíme na e-mailu info@appsisto.com.

 

 

Mezinárodní přenos osobních údajů

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v Evropské unii.

 

 

Údaje o dětech

Údaje o dětech neshromažďujeme.

 

 

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů. V případě potřeby uplatnění Vašich se obracejte na níže uvedený kontaktní e-mail.

 

 

Přístup k osobním údajům a opravy

Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.

 

 

Vymazání osobních údajů

Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Je možné tak učinit kontaktováním technické podpory na e-mailu info@appsisto.com. Po zažádání budou Vaše data nejpozději do 14 dnů vymazána.

 

 

Úpravy zásad

Naše organizace se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

bottom of page