top of page

Mobilní aplikace EQUINET
Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad: a, zákonnost, korektnost a transparentnost; b, účelové omezení; c, minimalizace údajů; d, přesnost; e, omezení uložení; f, integrita a důvěrnost a toto jsme schopni doložit (odpovědnost). Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme. Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

Údaje o poloze uživatele

Mobilní aplikace EQUINET průběžně měří polohu uživatele na pozadí i v aktivním stavu. Tato funkce je pro účely geofance. Vstoupí-li uživatel do předem definované zóny, je informován pomocí push notifikace. Účel funkce geofance je pro krizové situace jako jsou náhlé události přírodního i jiného rázu o kterých mobilní aplikace EQUINET informuje. Dále je funkce využívána pro kulturní dění ve smyslu veřejných akcí jako festivaly, veletrhy, městské akce. Data o poloze uživatele nejsou nijak shromažďována a výpočet vstupu do zóny je realizován na straně mobilního telefonu.

Sdílení osobních údajů

S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné. Sdílíme je tedy pouze s třetími stranami, které zde uvádíme:

 

  • Naše organizace sdílí nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení … Finanční úřad

 

Instituce a vynucovací orgány

 

APPSISTO s.r.o. osobní údaje zveřejní v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

 

 

Ochrana osobních údajů

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození. Veškeré dotazy spojené s ochranou osobních údajů v mobilní aplikaci EQUINET Vám zodpovíme na e-mailu technické podpory info@appsisto.com nebo na oficiálním e-mailu EQUINET equinet@equinet.cz

 

Mezinárodní přenos osobních údajů

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v Evropské unii.

 

 

Údaje o dětech

Údaje o dětech neshromažďujeme.

 

 

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů. V případě potřeby uplatnění Vašich se obracejte na níže uvedený kontaktní e-mail.

 

 

Přístup k osobním údajům a opravy

Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.

 

 

Vymazání osobních údajů

Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů z mobilní aplikace EQUINET. Je možné tak učinit kontaktováním technické podpory na e-mailu info@appsisto.com nebo na oficiálním e-mailu EQUINET equinet@equinet.cz Po zažádání budou Vaše data nejpozději do 14 dnů vymazána.

 

 

Úpravy zásad

Naše organizace se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

bottom of page