top of page

Sledujte aktuální zpravodajství s mobilní aplikací cznoviny.cz

Mobilní aplikace
cznoviny.cz

Stahujte zdarma z Google Play a App Store.

QR_cznoviny.png
hedgeshop.png
CZNOVINY1.png
hedgeshop.png
melnicko3.png
melnicko2.png

Sjednocení informačních
a prezentačních kanálů do jedné aplikace.

Okamžitá informovanost.

Novinky, informace a kompletní kontakty přehledně v telefonu.

Navigace.

poweredMedium.png
bottom of page